Wczytywanie ...

Cyfrowe imienne głosowanie

System Cyfrowego Głosowania SESJA.ONLINE, gwarantuje bezpieczne imienne głosowanie oraz dostęp do niezbędnych informacji dedykowanych dla radnego. 

Podstawową funkcją systemu jest możliwość klasycznego głosowania

ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ

 • ZLICZA GŁOSY W CZASIE RZECZYWISTYM.
 • WYNIKI PUBLIKUJE BEZPOŚREDNIO W REALIZOWANEJ TRANSMISJI.
 • UMOŻLIWIA WYŚWIETLANIE WYNIKÓW NA PROJEKTORZE MULTIMEDIALNYM.
 • UMOŻLIWIA PUBLIKOWANIE WYNIKÓW NA DOWOLNIE WSKAZANEJ STRONIE INTERNETOWEJ.
 • OBSŁUGUJE WSZYSTKIE RODZAJE GŁOSOWAŃ.
 • POZWALA GŁOSOWAĆ TYLKO RADNYM OBECNYM NA SESJI.

Dodatkowo radny w systemie ma dostęp do:

 • dokumentów istotnych dla przebiegu sesji.
 • dokumentów własnych, które w systemie może sobie zgromadzić, ze względu na tematy podejmowane na sesji.
 • listy „uchwał”, które będą poddawane pod głosowanie.

Dodatkowo radny może:

 • historycznie wracać do sesji, do przebiegu głosowania oraz dokumentów związanych z daną sesją.
 • sprawdzić swoją aktywność oraz to jak kto głosował.
 • za pomocą systemu komunikować się z wyborcami. 

​System zakłada  trzy możliwe scenariusze:

 • scenariusz, w którym 100% radnych będzie posiadać odpowiedni sprzęt.
 • scenariusz, w którym Urząd wyposaży nielicznych w sprzęt do głosowania na czas sesji. 
 • Scenariusz, w którym radni wyposażeni zostaną w jednolity sprzęt oddany do użytku na czas sesji. 

Każdy z przedstawionych scenariuszy jest dobry, ze względu na przyjęte rozwiązanie techniczne.
 


 

KOMPATYBILNY

System Cyfrowego Imiennego Głosowania SESJA.ONLINE jest w 100% kompatybilny z systemem Nagrywania i transmisji SESJA.ONLINE. Wyniki głosowania, dokumenty użyte w Systemie Cyfrowego Imiennego Głosowania, publikowane są w przejrzysty i czytelny sposób podczas transmisji. Wyniki głosowania automatycznie publikowane są na wskazanych stronach WWW oraz mogą być eksportowane w formie plików (xls, doc, xml, pdf). 

SPRZĘT

System działa na wszystkich urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. 
​Radni bez instalowania dodatkowego oprogramowania mogą korzystać z systemu na swoich urządzeniach lub urządzeniach udostępnionych na czas trwania sesji. Wszelkie względy bezpieczeństwa zostały tutaj zachowane. 

BEZPIECZEŃSTWO

System pozwala głosować TYLKO radnym obecnym na danej sesji.

KOSZTY

System Cyfrowego Imiennego Głosowania uwalnia Urząd od konieczności inwestowania w drogie urządzenia do głosowania. Uwalnia też od wiązania się z konkretnym producentem sprzętu lub urządzeniem. 

JAK TO DZIAŁA

Radny wchodzi na bezpieczną stronę SESJA.ONLINE, loguje się zgodnie z otrzymanym od Przewodniczącego Rady loginem i hasłem i korzysta z systemu. Z zasobów systemu radny może korzystać w dowolnym miejscu. Głosować poprzez system może jedynie będąc obecnym na sesji. 
 

  ZADZWOŃ JUŻ TERAZ: 694 501 493