• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Matinternet prowadzona przez Tomasza Trzebunię i Wojciecha Pawlikowskiego pod nazwą MATinternet s.c. Tomasz Trzebunia, Wojciech Pawlikowski, ul. Ks. Stolarczyka 12, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »